Mantex delårsrapport för juli – sept 2022

Tredje kvartalet 2022

» Orderingången uppgick till – tkr (-).
» Nettoomsättningen uppgick till 477 tkr (21).
» Rörelseresultatet (EBIT) – 1 928 tkr (- 3 482).
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 3 498 tkr (- 3 675).

”Efter åratal av teknikutveckling kan Mantex för det tredje kvartalet i år för första gången redovisa en blygsam om än påtaglig positiv resultatpåverkan kopplad till vår produkt FlowScanner. För kvartalet handlar det om cirka 1,2 MSEK som kommer bolaget till del via vårt ägande i samriskbolaget Andritz Technologies AB. Resultatpåverkan följer på de senaste årens genombrott för vår teknologi och de beställningar vi fått i kölvattnet av detta,” kommenterar Max Gerger, vd för Mantex AB (publ).