Mantex delårsrapport för januari-mars 2020

Första kvartalet 2020
  • Orderingången uppgick till – tkr (773).
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 915 tkr (6 357).
  • Rörelseresultatet (EBIT) –498 tkr (–1 613).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –402 tkr (–5 917).