Mantex delårsrapport för april-juni 2019

Andra kvartalet 2019

  • Orderingången uppgick till 489 tkr (6 503).
  • Nettoomsättningen uppgick till 289 tkr (1319).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –7 922 mkr (–5 085).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –5 262 mkr (–6 851).

För mer information var vänlig kontakta:
Bo Niveman, CFO, på +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08:00 CET.