Mantex delårsrapport, april–juni 2018

Andra kvartalet 2018

  • Orderingången uppgick till 6,5 mkr (0,5).
  • Nettoomsättningen ökade med 71 procent till 1,3 mkr (0,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –5,1 mkr (–6,7).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –6,9 mkr (8,5).
  • Order från ANDRITZ på en Flow Scanner till en kund i USA, värde 5,5 mkr.
  • Likviditetsgaranti från huvudägare om 7 mkr.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

  
Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08:00 CET.