Mantex CFO lämnar sin tjänst

Mats Vikström, CFO på Mantex AB (publ) har valt att lämna sin tjänst. Mats kommer att kvarstå som CFO till början av december.

– Mats har med sin erfarenhet varit djupt engagerad i att utveckla och effektivisera våra finansiella och legala processer, kommenterar Max Gerger, VD. Jag vill också nämna Mats drivande roll i förhandlingar och tecknandet av avtalet för vårt samriskbolag med Andritz . Det är tråkigt att Mats nu väljer att lämna oss, men han efterlämnar ett Mantex som står strukturellt sätt bättre rustat för framtiden. Jag önskar honom lycka till!

Arbetet med att rekrytera en efterträdare kommer att påbörjas inom kort.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 12:30 CET.