Mantex byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

Mantex AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 7 februari 2019. Fram till dess kommer G&W Fondkommission att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, CEO, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är G&W Fondkommission (ca@gwkapital.se eller 08-503 000 50).