Mantex bokslutskommuniké 2023

”Det fjärde kvartalet 2023 blev ett synnerligen intensivt kvartal för Mantex AB med bland annat ett erhållet typgodkännande för vår Biomass Analyzer och en framgångsrikt genomförd företrädesemission. Samtidigt fortsatte vi vårt arbete med att utveckla våra produkter och att genom tester på plats hos kund påvisa den stora kommersiella nyttan med vår teknologi,” kommenterar Mantex vd Max Gerger.

Fjärde kvartalet 2023
· Orderingången uppgick till – tkr (–).
· Nettoomsättningen uppgick till 3 079 tkr (410).
· Rörelseresultatet (EBIT) –4 366 tkr (–2 957).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 869 tkr (–5 053).

Helåret 2023
 
· Orderingången uppgick till – tkr (3 000).
· Nettoomsättningen uppgick till 6 830 tkr (1 443).
· Rörelseresultatet (EBIT) –16 056 tkr (–16 520).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –16 013 tkr (–17 459).
 
Läs rapporten i sin helhet på https://www.mantex.se/investerare/rapporter/.