Mantex anpassar Biofuel Analyzer för sockerrör

Mantex AB (publ) har idag inlett ett samarbete med det amerikanska företaget American Biocarbon om att utvärdera Biofuel Analyzer för att mäta askhalt i bagass, en av världens största biobränslen.

Bagass är en restprodukt från socker- och alkoholproduktion. När sockerrör skördats, och rensats från blad och blast, mals de ned för att man skall kunna få fram själva sockret. Restprodukten från denna malningsprocess kallas bagass och utgör ungefär 30 procent av sockerrörets vikt. Den årliga skörden av sockerrör är cirka 2 miljarder ton som i sin tur genererar ungefär 600 miljoner ton bagass.

Bagass är som alla andra biobränslen CO2-neutralt eftersom det vid förbränning inte släpper ut mer koldioxid än den mängd som växten använde när den växte upp. Idag används bagass huvudsakligen i den lokala socker- eller alkoholproducentens egna energiproduktion.

American Biocarbons affärsidé är att omvandla bagass till bränslepellets för vidareförsäljning som biobränsle. Eftersom värdet på biobränslet är direkt beroende av dess askhalt har man länge utan framgång letat efter en snabb, enkel och pålitlig metod för att klassificera kvalitén på bränslet.

Under 2019 kommer Mantex och American Biocarbon därför att kalibrera och utvärdera Mantex Biofuel Analyzer för bagass. Om projektet faller väl ut kan det leda till att Mantex Biofuel Analyzer blir en integrerad del av American Biocarbons kontrollsystem för bränslepelletstillverkning.

– Energiproduktion inom socker- och alkholindustrin är en potentiell jättemarknad för oss, förklarar Max Gerger, VD på Mantex. Dessutom kan American Biocarbon, tillsammans med vår mätteknologi, förse energibolag med ett klimatneutralt och högvärdigt biobränsle som direkt ersätter kol.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

 
Om American Biocarbon

American Biocarbon är ett förnybart energibolag som tillverkar ett bränslepellets baserat på bagass från sockerrör. Bränslet är en direkt ersättare till kol i elproducerande kraftverk. Företagets första produktionsanläggning ligger i White Castle, Louisiana, USA.

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 16:55 CET.