Mantex anlitar Mangold som likviditetsgarant

Mantex Aktiebolag (publ) har idag utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Uppdraget startar den 8 oktober. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Mantex aktie och förbinder sig att köpa och sälja aktier till dessa kurser. Detta för att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie med syfte att underlätta handeln och skapa en mer rättvisande värdering.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).