Mantex AB publicerar årsredovisning för 2019

Från och med idag finns Mantex ABs (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats www.mantex.se.