Mantex AB publicerar årsredovisning för 2018

Från och med idag finns Mantex ABs (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2018 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats www.mantex.se.

För mer information var vänlig kontakta:
Bo Niveman, CFO, på +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).