Mantex AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Från och med idag finns Mantex ABs (publ) årsredovisning inklusive revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats.