Mantex AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Från och med idag finns Mantex ABs (publ) årsredovisning inklusive revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats.