Mantex AB godkänt för listning på Nasdaq First North

Mantex AB (publ) genomför listning av aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag blir tisdagen den 2 maj 2017.

Aktiens namn blir MANTEX och teckningsoptionen MANTEX TO1.

För mer information vänligen kontakta:
Harald Bauer, CFO
E-post: harald.bauer@mantex.se
Tel: +46 (0)70-810 80 34

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med listningen på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är även Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 16:00 CET.