Konvertering av utnyttjad likviditetsgaranti till konvertibel

Pegroco Invest AB (publ) (Pegroco) har åtagit sig att på bolagets begäran göra ett tillägg till tidigare avtal om likviditetsgaranti från april 2018. I tillägget förbinder sig Pegroco att använda sin fordran om 7 miljoner kronor plus ränta som betalning genom kvittning för nya aktier i den nyligen kommunicerade företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).