Kommuniké från extra bolagstämma

Kommuniké från extra bolagstämma i Mantex AB (publ) den 22 oktober 2018.

Vid dagens extrastämma beslutades enhälligt följande:

  • att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
  • att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission.
  • att godkänna styrelsen beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

 För ytterligare information om emissionen hänvisas till tidigare pressmeddelande

För mer information vänligen kontakta:

Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).