Kommuniké från extra bolagsstämma i Mantex AB

Mantex AB (publ) har idag hållet en extra bolagstämma avseende förslaget att etablera ett samriskbolag med ANDRITZ.

Stämman i Mantex AB godkände styrelsens beslut att etablera ett samriskbolag med ANDRITZ inom pappers- och massaindustrin. Mantex kommer att äga 49 procent och Andritz AB, dotterbolag till det österrikiska företaget Andritz AG, kommer att äga 51 procent. Mantex flyttar även över personal till bolaget, samt vissa tillgångar i form av lager och utrustning.

För ytterligare information om samriskbolaget hänvisas till tidigare pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).