FlowScanner överträffar tidigare kommunicerade besparingar efter avslutad provperiod

Den tre månader långa utvärdering av Mantex FlowScanner som sedan i januari pågått vid ett Nordamerikansk massabruk har nu avslutats med goda resultat. Under den 90 dagar långa utvärderingen har FlowScanner bidragit till besparingar på mer än 240 000 USD per månad vilket överträffar både förväntningarna och tidigare kommunicerade delresultat.

Det aktuella massabruket har sedan i mitten av januari på prov använt en Mantex FlowScanner för att fastställa trähalt samt fuktinnehåll i den flis som utgör råvara vid brukets framställning av pappersmassa. Utvärderingen pågick under totalt 90 dagar och har nu avslutats med goda resultat. Brukets egna beräkningar visar att FlowScannern bidragit till besparingar på 240 000 USD per månad, vilket är 40 000 USD mer än de initiala siffror som Mantex efter halva provperioden tidigare kommunicerat. 

Besparingarna kommer sig av att FlowScannern ger mycket mer tillförlitlig data vad gäller råvaran vilket i sin tur innebär att bruket kunnat minska användningen av kemikalier samt bättre utnyttjande av träråvaran. Mantex räknar dock med att den totala effektiviseringen kommer att bli ännu större när även effekten i efterföljande produktionssteg räknas in. 

”Tack vare vår FlowScanner har bruket också fått en mer stabil massa av högre kvalité vilket i sin tur ger högre kvalité på de produkter som sedan produceras av massan såsom papper, kartong och tyger. Dessutom får bruket ut en högre mängd material per använd mängd träråvara.”, säger Max Gerger, vd för Mantex. 

Det aktuella bruket ingår i en stor nordamerikansk massabrukskoncern med ett flertal bruk över hela Nordamerika. Såsom Mantex tidigare kommunicerat har koncernen uttryckt ett starkt intresse för att implementera FlowScannern även i sina andra bruk om testerna skulle falla väl ut. 

FlowScanner vidareutvecklas och säljs av Andritz Technologies AB, ATAB, det samriskbolag som Mantex sedan 2018 äger tillsammans med det österrikiska processindustriföretaget Andritz. Mantex äger 49 procent av ATAB och Andritz resterande 51.