Delårsrapport oktober-december 2019

Fjärde kvartalet 2019
  • Orderingången uppgick till – tkr (538).
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 910 tkr (2 638).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –2 180 tkr (–9 819).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 461 tkr (–11 466).