Borås Energi medverkar i validering av förbättrad version av Biofuel Analyzer

Borås Energi & Miljö kommer att bli första kund att i sin löpande verksamhet och i stor skala validera Mantex förbättrade version av bolagets Biofuel Analyzer, när denna uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Borås Energi & Miljö kommer att använda Mantex Biofuel Analyzer för dagliga mätningar av centrala aspekter hos inkommande leveranser av biomassa och därefter jämföra utfallet med motsvarande värden från referenslaboratorium.

Borås Energi & Miljö använder stora mängder biomassa i den nya bioenergipanna på 480 GWh för förnyelsebar energiproduktion som bolaget tog i drift under 2019. För att säkerställa kvalitet och pris på inköpt biomassa samt optimera användningen av pannan genomför Borås Energi & Miljö idag löpande egna tester av energiinnehåll, fukt- samt askhalt i inkommande biomassa, centrala aspekter för att få en så optimal energiframställning som möjligt. Fukthalts testerna görs i bolagets egna laboratorium och analyserna av askhalt/energiinnehåll utförs av externt labb. För att se om det går att effektivisera testerna har Borås Energi & Miljö kommit överens med Mantex om att bli testpilot för den nya och förbättrade versionen av Biofuel Analyzer. Testerna kommer att inledas två till sex månader efter att Mantex själva verifierat att den förbättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnår eller i närheten av att uppnå kraven på mätnoggrannhet. Bolaget har tidigare kommunicerat att det räknar med att nå kraven omkring årsskiftet.

”Borås Energi har tidigare tittat på olika tekniska lösningar för att försöka effektivisera och automatisera de här mätningarna som idag är både omständliga och tidsödande. Genom att jämföra resultaten från Biofuel Analyzer med mätdata från deras eget referenslaboratorium får vi en tydlig bekräftelse på om vår nya och förbättrade version av Biofuel Analyzer har den mätprecision som kunder och marknad behöver och efterfrågar”, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Tre sensorer
Mantex Biofuel Analyzer bygger på Mantex egenutvecklade qDXA-röntgenteknologi och erbjuder en möjlighet att snabbt och beröringsfritt mäta kvalitén hos biomassa för framställning av förnyelsebar bioenergi. För att klara att mäta de tre mest avgörande aspekterna hos biomassa, energiinnehåll samt ask- och fukthalt, har Mantex tagit fram en ny och förbättrad version av Biofuel Analyzer som försetts med tre olika röntgensensorer. Sedan förra sommaren pågår tester av den nya versionen i Mantex anläggning i Kista utanför Stockholm. I mitten av juni i år kommunicerade bolaget att precisionen hos den förbättrade versionen närmar sig de eftersträvade nivåerna och att bolaget bedömde att det mot slutet av 2020 eller början av 2021 skulle kunna ha en färdig prototyp utrustad med den nya sensorn för fälttester hos utvalda kunder under 2021.
 

Stor potential
Trots att efterfrågan på bioenergi ökat dramatiskt i spåren på klimatkrisen finns det idag inget effektivt mätsystem för centrala aspekter hos biomassa såsom energiinnehåll, fukt- och askhalt. Mantex ambition är att genom Biofuel Analyzer skapa det första mätsystemet i världen som i en och samma produkt klarar dessa mätningar på ett snabbt och effektivt sätt. Ett bättre mätsystem är avgörande för ökad kvalitétskontroll, handel med samt effektiv användning av bioenergi.

”Vi möter ett stort intresse för vår Biofuel Analyzer från potentiella kunder världen över”, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Informationen är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-01 08:30 CET.