Biometria har genomfört kontrollmätningar av Biomass Analyzer på plats hos Mantex – slutgiltigt besked om typgodkännande väntas senare i höst

Biometria har nu på plats hos Mantex genomfört uppföljande testmätningar av Mantex Biomass Analyzer. Mätningarna är ett avgörande steg i typgodkännandeprocessen för Mantex Biomass Analyzer avseende träflis och sågspån. Ett slutgiltigt besked om Biomass Analyzer erhållit typgodkännande väntas från Biometria senare i höst.

Mantex tecknade tidigare i år ett avtal med Biometria som innebär att Biometria ska verifiera att Biomass Analyzer uppfyller de uppställda kraven för mätning av fukthalt i träflis och sågspån. Typgodkännandet sker i två steg där Mantex först genomför ett antal egna förtester för att fastställa maskinens förmåga att mäta korrekt på material med olika fukthalter varefter Biometria följer upp resultaten med egna kontrollmätningar. Som Mantex tidigare meddelat har bolaget framgångsrikt genomfört 90 procent av dessa förtester medan några har fått skjutas upp på grund av avsaknaden av testmaterial med rätt fukthalt.
 
Efter samråd med Biometria har Mantex nu beslutat att inte invänta en fuktigare årstid utan låta Biometria redan nu genomföra verifierande mätningar av de tester som Mantex hittills genomfört.

”De förtester vi gjort täcker den absolut övervägande delen av de material som våra potentiella kunder har att hantera och för att skynda på processen mot ett typgodkännande bestämde vi oss för att låta Biometria genomföra sina verifierande mätningar redan nu. Därmed certifieras maskinen för ett något snävare fuktighetsområde men eftersom vi bedömer att det är just inom det intervallet som våra kunder efterfrågar mätningar ser vi inte det som något problem. Skulle vi upptäcka att det finns kunder som behöver mäta även fuktigare material kan vi dessutom alltid följa upp med ytterligare verifierande mätningar senare i höst och vinter”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Biometria har under förra veckan följt upp förtesterna genom egna kontrollmätningar på plats hos Mantex i Kista och kommer nu att utvärdera resultaten innan de kan meddela om Biomass Analyzer klarat kraven för ett typgodkännande. Ett slutgiltigt besked väntas senare i höst. Ett typgodkännande är att likställa vid en certifiering och är en förutsättning för att brett kunna marknadsföra och sälja maskinen på den svenska marknaden.
 
Efter erhållet typgodkännande är Mantex avsikt att i ett nästa steg låta Biometria verifiera och typgodkänna Biomass Analyzers förmåga att mäta korrekt även när det gäller askhalt och energiinnehåll. Målet är att det typgodkännandet även skall omfatta andra typer av trämaterial inklusive grot (grenar och toppar).
 
Biometria är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen och vars uppgift är att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri.