Biomass Analyzer modifierad för grövre material men fälttester hos Mälarenergi dröjer

Mantex AB har sedan i somras kompletterat sin Biomass Analyzer med nytt röntgenrör och ny detektor för att klara att mäta på de grövre material som bland annat används vid framställning av bioenergi. Fortsatta verifieringar av maskinens mätdata gör dock att fälttesterna vid Mälarenergis anläggning i Västerås ännu inte återupptagits. Samtidigt ser Mantex möjligheter att testa maskinen även hos pappersbruk som har ett liknande behov av att kunna mäta på grövre material som stamvedsflis och grot.

Modifieringarna av Biomass Analyzer skedde efter de tester som gjordes under perioden april-juni i år i Mälarenergis bioenergianläggning i Västerås. Syftet med testerna var att få mer mätdata för de grövre, och mindre homogena, restmaterial som används inom bioenergibranschen, såsom grot (grenar och toppar) samt stamvedsflis. Testerna gav vid handen att maskinen behövde kompletteras med nytt röntgenrör samt ny detektor för att kunna ge tillräckligt tillförlitliga mätdata för denna typ av material, något som bolaget tidigare kommunicerat.

Sedan dess har Mantex kompletterat en Biomass Analyzer med nytt rör och ny detektor och planen var att ha den modifierade maskinen på plats igen hos Mälarenergi när värmesäsongen inleddes under senhösten. Så har dock inte skett eftersom Mantex behöver tillgång till ytterligare verifierade mätdata för den modifierade maskinen innan testerna kan dra igång.

”Det behöver dock inte betyda att vi behöver vänta till nästa värmesäsong innan vi kan testa maskinen igen. Det finns fortfarande en möjlighet att vi hinner få tillräckligt med mätdata för att få ut den hos Mälarenergi under innevarande säsong men vi undersöker dessutom möjligheten att testa maskinen hos ett pappersbruk. Pappersbruken använder liknande mindre homogena material i sina processer, bland annat för att framställa energi, och vi undersöker därför nu möjligheterna att även testa maskinen hos ett bruk”, säger Max Gerger vd för Mantex AB.