Biomass Analyzer klarat över 90% av förtester för typgodkännande men brist på material med rätt fukthalt försenar de sista proverna

Som ett led i processen för att erhålla ett typgodkännande för Mantex Biomass Analyzer från Biometria har Mantex nu utfört mer än 90 procent av de förtester som bolaget först måste genomföra. I samtliga fall har Biomass Analyzer klarat kraven med god marginal. Samtidigt har det på grund av årstiden varit svårt att hitta provmaterial med alla typer av fukthalter och ett av testerna skjuts därför upp till i höst då material med rätt fukthalt åter går att få tag på.

Mantex tecknade tidigare i år ett avtal med Biometria som innebär att Biometria ska verifiera att Biomass Analyzer uppfyller de uppställda kraven för mätning av fukthalt i träflis. Inför Biometrias certifieringsprocess behöver bolaget genomföra ett antal förtester som fastställer maskinens förmåga att mäta korrekt på material med olika fukthalter. Testerna genomförs i enlighet med Biometrias egna mätmetoder och innebär att processen för ett typgodkännande begränsas till mer av en verifiering av fastställda resultat.
 
Totalt har Mantex under dessa förtester genomfört mer än 110 olika mätningar på trämaterial med olika fukthalt. Generellt är kravet att maskinen skall klara att fastställa fukthalten med en felmarginal på maximalt +/- 2 procent och de tester som Mantex hittills genomfört visar att Biomass Analyzer klarar att fastställa korrekt fukthalt med en felmarginal på +/- 1 procent. På grund av brist på material med högre fukthalt kommer Mantex dock inte att kunna genomföra de sista förtesterna förrän till hösten då fukthalten naturligt ökar.
 
”De mätningar som vi hittills kunnat genomföra har med god marginal legat inom det intervall som vi måste möta för att klara ett typgodkännande. Några få prover återstår dock på grund av att det så här års är svårt att hitta trämaterial med rätt fukthalt. Vi har provat att försöka torka ner fuktigare material till rätt nivå men det har inte visat sig fungera så nu återstår bara att invänta hösten och ett fuktigare väder”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
När Mantex senare i höst genomfört de sista förtesterna kommer Biometria i sin tur verifiera mätningar innan det kan bli aktuellt med ett typgodkännande. Mantex mål är att låta Biometria verifiera Biomass Analyzers förmåga att mäta korrekt även när det gäller askhalt och energiinnehåll. Verifieringarna kommer att göras för olika typer av trämaterial inklusive grot (grenar och toppar). Ett erhållet typgodkännande är att likställa med en certifiering och ett krav för att kunna sälja Biomass Analyzer på den svenska marknaden.
 
Biomass Analyzer har framför allt utvecklats för att möta bioenergibranschens behov av att effektivt och i realtid mäta centrala aspekter hos biomassa, såsom fukt- och askhalt samt energiinnehåll, men kan även användas för att mäta enbart fukthalten i inköpt träflis för pappers- och massabruk.
 
Biometria är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen och vars uppgift är att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri.