Andritz avser tillsvidare inte lägga över Biofuel Analyzer i dotterbolaget Andritz Technologies AB

Andritz har meddelat att det tillsvidare inte avser lägga över Mantex produkt Bifofuel Analyzer i det med Mantex gemensamt ägda samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB. ”Andritz har förklarat sig vara nöjda med den tekniska utvecklingen i projektet men motiverar beslutet med att man inte under nu rådande ”corona-omständigheter”, med kostnadsbesparingar och permitteringar inom koncernen som följd, kan gå vidare med offensiva och kostnadskrävande satsningar”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

I november kom Mantex och det österrikiska industriföretaget ANDRITZ överens om en gemensam teknikutveckling av Mantex Biofuel Analyzer. Avtalet innebar bland annat att ANDRITZ skulle bekosta teknikutvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer med som mest 5 MSEK under upp till fem månader räknat från den första oktober 2019. Avtalet gav också ANDRITZ rätten att lägga över Biofuel Analyzer i det med Mantex gemensamt ägda samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB, när teknikutvecklingen var klar.

Det utvecklingsarbete som Andritz bekostat avslutades i februari i år och projektet har lyckats adressera och lösa flera av de viktigaste tekniska frågeställningarna. ”Andritz har varit tydliga med att de är nöjda med resultaten och att de under andra omständigheter troligen valt att lägga över produkten i ATAB. Den enorma osäkerhet som nu råder i världen gör dock att bolaget i nuläget inte säger sig kunna gå vidare. De utesluter dock inte att de kan komma att vara intresserade av det när världsläget och situationen stabiliserats”, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Fortsätter utveckling på egen hand

Mantex kommer därför att fortsätta färdigställandet av Biofuel Analyzer på egen hand. Bolagets ledning och styrelse håller just nu på att analysera vilka resurser detta kommer att kräva samt i anslutning därtill göra en allmän översyn av bolagets kapitalbehov och finansiella ställning. Bolaget har träffat ett avtal med Mangold, som är finansiell rådgivare åt Mantex, om att låta dem leda ett kapitalanskaffningsprojekt. Den delfinansiering av utvecklingen av Biofuel Analyzer som Andritz stått för, har skett i form av ett villkorslån och pengarna behöver betalas tillbaka först när produkten börjat generera intäkter åt Mantex.