FR, SEP 08, 2017 08:00 CET

Mantex väljer HANZA som produktionspartner

Börsmeddelande

Mantex AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm First North, har valt HANZA Holding AB (publ) till produktionspartner. Samarbetet innebär att HANZA successivt kommer att ta över tillverkningen av produkterna Flow Scanner och Biofuel Analyzer. Kompetensöverföring och tekniköverlämning påbörjas omgående, med målet att HANZA skall kunna tillverka produkterna från och med våren 2018.

Valet av en extern tillverkningspartner är en viktig del av Mantex strategi för att kunna fokusera på kunderna, samt vidareutveckling av Mantex unika röntgenteknik för analys av biomassa.

–”Vi är mycket nöjda med att ha hittat en så kompetent partner som Hanza”, säger Max Gerger, VD på Mantex. –“Det ger oss utökade resurser att fokusera på det vi är bäst på; att vidareutveckla vår unika teknologi och att omsätta den i produkter som marknaden efterfrågar”.

Uppdraget omfattar även industrialiseringstjänster och produktförbättringar för att nå lägre produktionskostnader i framtiden. HANZA kommer även att bistå Mantex i frågor rörande tillverkningsstrategier och teknikutveckling.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, Mantex
max.gerger@mantex.se
070-012 35 72

Thomas Lindström, VP Head of Business Solutions, HANZA
thomas.lindstrom@hanza.com
070-298 39 39