FR, JUL 28, 2017 10:45 CET

Mantex initierar försäljningssamarbete i Kina

Börsmeddelande

Mantex AB (publ) har tecknat ett avtal om samarbete kring försäljning av BioFuel Analyzer i Kina med det kinesiska bolaget Ludwig (Beijing) Mechanical & Electrical Co Ltd.

Kinas behov av energi fortsätter att öka, och man har beslutat att miljövänliga bränslen skall stå för en stor del av den ökningen. Sedan flera år har Kina sett en kraftig utbyggnad av biokraftverk för elproduktion genom förbränning av fasta biobränslen. Antalet biokraftverk i Kina är idag runt 250 stycken, och väntas öka med ytterligare ca 150 stycken under de kommande 5 åren. Därmed är Kina en av de absolut största marknaderna i världen, och Mantex förhoppning är att kunna sätta den tekniska standarden för hur man mäter kvaliteten på biomassa.

I Kina använder man delvis samma biobränslen som i Europa (flis, bark), men man eldar också en stor del jordbruksavfall. Bland annat blir det stora mängder restråvara från risskörden, vilket visat sig vara ett utmärkt bränsle.

Mantex unika mätteknologi gör det enkelt och snabbt att mäta energiinnehållet, fuktigheten och askhalten hos fasta biobränslen. Eftersom det är just dessa parametrar som avgör bränslets värde, är Mantex produkt idag den första i världen som möjliggör en snabb och korrekt värdering, och därmed handel, av fasta biobränslen. Andra idag existerande metoder, som värmeugnar, infraröd teknik, och mikrovågor, lever inte upp till kundernas krav, samtidigt som de ofta är långsamma och ger osäkra mätresultat.

Ludwig (Beijing) Mechanical & Electrical Co Ltd är ett privatägt bolag med goda kontakter hos de stora energibolagen i Kina. Sedan flera år är man också distributör åt tyska och danska mätteknikföretag inom närbesläktade områden.

”Mantex unika mätteknologi med dubbelröntgen, som snabbt kan mäta ett biobränsles energiinnehåll, fukthalt och askhalt, är precis det tekniksprång som Kina eftersöker för att effektivisera både sin bränslehandel och sitt utnyttjande av miljövänlig biokraftteknik”, enligt Frank Fan, VD på Ludwig (Beijing).

Mantex och Ludwig (Beijing) avser att genomföra ett par pilotprojekt under 2018 hos potentiella kunder, för att därefter påbörja en bredare kommersiell lansering. Produktutveckling och tillverkning kommer att fortsatt hanteras av Mantex i Sverige.

Max Gerger, VD

max.gerger@mantex.se
+46 ( 0)70-012 35 72