TO, NOV 23, 2017 08:00 CET

Mantex delårsrapport, juli–september 2017

Börsmeddelande

Tredje kvartalet 2017
  • Orderingången uppgick till 0,5 (0,5) Mkr.
  • Rörelsens intäkter ökade med 51 procent till 1,6 (1,1) Mkr. Nettoomsättningen ökade med 19 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,0 (-4,5) Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (1,0) Mkr.
Första 9 månaderna 2017
  • Orderingången ökade med 64 procent till 2,3 (1,4) Mkr.
  • Rörelsens intäkter minskade till 6,8 (18,6) Mkr, då 2016 innehöll en betydande ackordsvinst på cirka 15 Mkr. Nettoomsättningen minskade med 1,0 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19,3 (2,6) Mkr, då 2016 innehöll en betydande ackordsvinst.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,5 (-0,1) Mkr.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Avtal tecknat med Norsk Treteknisk Institutt om leverans av en Biofuel Analyzer under andra kvartalet 2018.
 
För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, på +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.
 
Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2017, kl. 08.00 CET.