TO, APR 27, 2017 13:21 CET

Handelsstart i Mantex den 5 maj 2017

Börsmeddelande

På grund av administrativa förseningar har Mantex styrelse, tillsammans med Certified Advisor, beslutat att senarelägga handelsstarten i Mantex aktie på NASDAQ First North med tre dagar. Ny första handelsdag blir fredag den 5 maj 2017.

–”Vi vill känna oss säkra på att så många som möjligt av alla nya aktieägare verkligen hunnit få sina aktier innan vi startar handeln”, kommenterar Max Gerger, VD Mantex, den senarelagda handelsstarten.

Viktig information
Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 16:00 CET.