Samarbetet med Andritz öppnar en världsmarknad

Bracell i Brasilien är ett av världens mest miljövänliga och tekniskt avancerade pappersbruk. Här analyseras den inkommande träråvaran med FlowScanners. Foto: Bracell.

Sedan 2018 tillverkas och distribueras FlowScanner av Andritz Technologies AB, ATAB, ett joint-venture som Mantex äger 49 procent av och den österrikiska Andritz-koncernen äger resterande 51 procent. 

Att Andritz, som stor global leverantör till pappers- och massaindustrin, valt att ingå samarbete med Mantex och erbjuda FlowScanner till sina kunder globalt, är ett stort erkännande av vår teknologi. Samarbetet ger tillgång till en världsmarknad inom pappers- och massaindustrin för FlowScanner. 

Affärsmodell FlowScanner

Enligt nuvarande affärsmodell utgörs den huvudsakliga ersättningen för en FlowScanner av en fast försäljningssumma beroende på modell och storlek. För varje leverans tillkommer ett support- och serviceavtal som löper hela maskinens livslängd eller användningstid. Även alternativa affärsmodeller diskuteras med kunder, som till exempel försäljning av mättjänst i stället för produkt, samt värdebaserad prissättning.

Marknad och trender

Även om marknaden för grafiskt papper och kopieringspapper minskar, så växer marknaden för pappers- och massaindustrin totalt sett. Behovet av att av miljöskäl fasa ut oljebaserade material bidrar till ökad efterfrågan på förnyelsebara, träfiberbaserade material inom allt från förpackningar till tyger. 

En del i Andritz kunderbjudande

Andritz bidrar med sin starka position och världsomspännande marknadsnärvaro, till att FlowScannern når ut till fler kunder. Försäljningen av FlowScanner stärks också av att Andritz gjort FlowScanner till en del av sitt erbjudande till såväl nya pappers- och massabruk som till bruk som genomför uppgraderingar. 

Den breda marknadsbearbetning som sker genom Andritz väger upp för de långa försäljningsprocesser som projektförsäljning normalt innebär. Under första halvåret 2022 har beställningar på åtta stycken FlowScanners erhållits.

Mantex framtida intäkter rörande FlowScanner regleras genom utdelning från ATAB.