Suzano Cerrado

Suzano’s Cerrado project outside of Ribas do Rio Pardo in Brazil. Photo: Suzano.

Under 2022 erhöll Andritz Technologies ordrar på två extra stora FlowScanners som skulle klara råvaruflöden på transportband med stor bandbredd, en från Suzano i Brasilien och en från en kund i Asien. Utvecklingen av dessa har nu lett till den tredje och största modellen FlowScanner, FS3000 som klarar bandbredder upp till 3000 mm.

Suzanos FS3000 lämnade Sverige i månadsskiftet januari-februari 2024 och i slutet av mars åkte Masoud Salavati och hans kollega från finska Andritz OY till Brasilien för att leda installationen av utrustningen.

-De här bruken är gigantiska. Så långt man ser står det folk och arbetar. Man måste ha bil för att ta sig runt på bruksområdet, förklarar Masoud Salavati, Operations and R&D Manager på Andritz Technologies, hemkommen från Suzano Cerrado i Brasilien. Suzano är en av världens största massatillverkare och Cerrado är deras nya bruk som nu färdigställs i Brasilien. Andritz är huvudleverantör och analysutrustningen FlowScanner FS3000 från Andritz Technologies – ATAB är en av komponenterna som levererats och nu installerats.

Uppackning och montering av FS3000 i Brasilien.

Stor arbetsgivare och lokal träråvara

Bygget av Suzano Cerrado har under de senaste två åren sysselsatt 10.000 personer. När leverantörer och kontrakterad personal lämnar efter färdigställandet kommer närmare 6.000 personer att arbeta på bruket. Det är en mycket stor arbetsgivare i regionen. I närområdet odlas eukalyptus som utgör brukets råvara.

-När vi först utvecklade FlowScanner så var det för att analysera tall och gran i Europa, förklarar Max Gerger, vd för Mantex. Därefter har FlowScanner analyserat främst gran i Nordamerika och nu senast eukalyptus i Brasilien. Eukalyptus är snabbväxande och avverkningsbar redan efter cirka 7 år till skillnad mot vår gran och tall som tar 70-80 år på sig.

 

 

FlowScanner tillverkas i Sverige

Alla FlowScanners byggs i Sverige av ATAB i samarbete med kontraktstillverkaren Högbloms Legomontage i Vallentuna. Detektorer och röntgenkällor trimmas in och utrustningen sluttestas. Därefter monteras den ned i ett antal större block, packas i stora lådor och fraktas till kund.

-Vår minsta maskin FS1200 kan Andritz numera installera själva lokalt hos kund och vi kan supporta via fjärranslutning. Men vid nya modeller måste vi alltid vara på plats vid installationen, förklarar Masoud. Nya FS3000 är verkligen i en klass för sig.

 

 

Installationen på plats hos kund tar cirka 4-5 veckor för den stora FS3000, för den mindre FS1200 cirka 1-2 veckor. Därefter följer så kallad kommissionering, det vill säga hopkoppling med brukets styrsystem samt intriming och kalibrering av utrustningen för den träråvara som ska analyseras. Kommissioneringen tar normalt 1-3 månader.

Hos Suzano Cerrado har nu kommissioneringsfasen inletts och utrustningen beräknas tas i bruk efter sommaren när övriga delar i bruket är färdiga.

-Trenden för nya bruk som byggs, går allt mer åt stora bruk med mycket stora massflöden och stor produktionskapacitet. För sådana anläggningar kommer vår FS3000 att behövas. Befintliga bruk är ofta mindre och där räcker ofta någon av de mindre modellerna FS1200 eller FS2000, säger Max avslutningsvis.

 

MER OM FLOWSCANNER

 

Masoud Salavati med FlowScanner FS3000, färdigbyggd i Vallentuna, innan nedmontering och transport.

FlowScanner FS3000 är 4,5 m hög, 6 m lång, 4,2 m bred, väger 11,5 ton och klarar en bandbredd på upp till 3 meter.