Q3 2017 Delårsrapport

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017 offentliggörs klockan 08:00.