Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista.