Mätteknikföretaget Mantex i Kista inledde under 2022 tillverkningen av fem Biofuel Analyzer. Tillverkningen sker i samarbete med Högbloms legomontage i Vallentuna.

Efter diskussioner med flertalet potentiella kunder inom massa- och pelletsindustrin, bedömdes intresset tillräckligt stort för att låta tillverka en första serie om fem stycken analysutrustningar mot lager. Produktionen sker i samarbete med legotillverkaren Högbloms legomontage i Vallentuna.

 

– När det gäller Biofuel Analyzer arbetar vi med hela produktionskedjan, förklarar Jonas Edlind, försäljningsansvarig på Högbloms legomontage AB i Vallentuna.

– Vi köper in materialet enligt Mantex specifikationer. Vi monterar, lagerför och levererar till kund. Röntgenkällorna och mjukvaran, som styr Biofuel Analyzer och analyserar provet, installeras och monteras av Mantex egen personal. Mantex kommer även att sätta upp ett labb i vår produktionslokal. Här ska de funktionstesta utrustning och få den leveransklar till slutkunden.

Parallellt med produktionen av den första maskinen kommer vi på Högbloms att upprätta en produktionsbeskrivning för den fortsatta produktionen. Därefter replikerar vi arbetssättet för resterande fyra maskiner.

Högbloms har sedan tidigare även tillverkningsuppdraget för FlowScanner, Mantex andra produkt, som säljs och tillverkas av Mantex samägda bolag Andritz Technologies AB. Den tillverkas i en närliggande produktionshall.

Jimmy Herneheim på Högbloms legomontage är huvudmontör för Mantex Biofuel Analyzer.

 

Fem Biofuel Analyzer för mätning av fukthalt i träflis tillverkas hos Högbloms i Vallentuna.

Långsiktiga relationer

På Högbloms gillar vi långsiktiga relationer och det här är produkter som kommer att tuffa på. Det känns bra att vi har både Andritz Technologies och Mantex under samma tak. Teknikerna fungerar på liknande sätt och vi har kunskapen inhouse.
Vi har ett tight och transparent samarbete, det är nyckeln till en långsiktig relation, säger Jonas Edlind.

 

Faktaruta

Inom massa- och pelletsindustrin finns behov av att snabbt och effektivt kunna mäta fukt i träflis för att kvalitetsbestämma och prissätta inköpt flis. Att fastställa fukthalten med den röntgenbaserade analysutrustningen Biofuel Analyzer från Mantex tar cirka 1-2 minuter, att jämföra med 24 timmar för de konventionella, manuella metoder som används på marknaden idag.

 

Huvudmontör Jimmy Herneheim och försäljningsansvarig Jonas Edlind, stämmer av delkomponenter som ska monteras i Biofuel Analyzer.